Đăng ký thi đấu

BTC chính thức phát động giải cầu lông “APCS Ultimate Badminton 2013″. Xin mời các bạn có mong muốn tham gia, truy cập vào đây để đăng kí thi đấu.

poster (Custom)

Thông tin về cách thức đăng ký, qui định và luật thi đấu, các bạn vui lòng xem ở đây:

Thể lệ giải đấu xem tại đây
Qui định giải đấu xem tại đây
Luật thi đấu xem tại đây

Để lại câu trả lời

Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML này trong bình luận: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>